Obecné informace

Tréninkové středisko mládeže Praha (TSM)

TSM Praha zajišťuje, ve spolupráci s oddíly, celoroční tréninkovou přípravu výběru talentovaných dorostenců a juniorů (členů TSM) z Pražské, Středočeské a Jihočeské oblasti ČSOS.

Činnost TSM zahrnuje pravidelnou přípravu mapových tréninků, kratších i delších tréninkových kempů v ČR i v zahraničí a dohled nad každodenní tréninkovou aktivitou jeho členů.

Zřizovatelem TSM Praha je Pražský krajský svaz ČSOS, financování zajišťuje ČSOS coby zastřešující organizace. Činnost TSM Praha vychází z koncepce práce s talentovanou mládeží ČSOS, je popsána a vymezena dokumentem ČSOS.

Sportovní centrum mládeže Praha (SCM)

SCM Praha zajišťuje, ve spolupráci s oddíly, celoroční tréninkovou přípravu dorostenců se závodní licencí A (DH16-18) a vybraných dorostenců s licencí B (DH16) z Pražské a Středočeské oblasti ČSOS.

Činnost SCM zahrnuje přípravu mapových tréninků, tréninkových kempů v ČR a dohled nad tréninkovou aktivitou v rámci oddílů.

Zřizovatelem SCM Praha je Pražský krajský svaz ČSOS, na financování se podílí zřizovatel spolu s Nadací orientačního běhu, děkujeme!