Mapové tréninky 2022

Pravidelné mapové tréninky určené pro dorost/juniory

Série nočních tréninků F1 (všichni zájemci, každou středu od 24.11. 2021 do 23.3. 2022, informace a přihlášky dostupné ve speciální skupině na Facebooku – popros trenéra nebo starší kamarády o přístup)

Jarní mapové tréninky (všichni zájemci, vždy ve středu od 30.3. do 1.6. 2022, na tréninky je třeba se včas hlásit!)